තවම ගීක් කෙනෙක් වුණේ නැත්ද

▪ අලුත් විදියට හිතන්න
▪ අලුත් දේ ඉගෙන ගන්න
▪ අලුත් දේ කරන්න
▪ Geek ලත් එක්ක එකතු වෙන්න
▪ ඔයත් ගීක් කෙනෙක් වෙන්න.

Sign In with Facebook Sign In with Google Sign In with OpenID Sign In with Twitter

සාකච්ඡා කෙරුණු ගැටලු සහ ලිපි වර්ග

Dialog parivarthaka sinhala teruma danaganna puluwan site akak parivarthaka.dialog.lk

Dialog akan onama website akaka thiyana wachana wala sinhala teruma danaganna puluwan site akak hadunwa di thibe.me gana thama dialog hotline aka inna ayawath danna na .a unata geek aka inna kollonta danaganna menna gihin balannako http://parivarthaka.dialog.lk/ :))

අදහස්

Sign In or Register to comment.