ඔයාලගේ desktop පට්ට විදියට customize කරගමු.

https://srilankancyber.blogspot.it/2017/04/desktop-customize.html
බ්ලොග් එකටත් කමෙන්ට් එකක් දාලම එමු :)

Comments

ඔයත් එකතු වෙන්න දැන්ම Log වෙන්න. හෝ Geek කෙනෙක් වෙන්න