හැම Geek කෙනෙක්ටම ඉතා වැදගත්

ඔයාලා මේ සයිට් එකට ඇවිල්ලා නිකං ඔලුව දාලා යන්න එපා..කාටහරි උදව්වක් කරලා දන්න දෙයක් තියෙනවනම් ලියලා යන්න අහපු ප්‍රශ්නවලට..නැත්තං ඔයාලගේ ප්‍රශ්න වලටත් ඒ සෙතේම වෙයි..මේ සයිට් හදලා තියෙන්නෙ එකිනෙකාට උදව් කරගන්න...හිත රිදුණනම් සමාවෙන්න...

Tagged:

Comments

ඔයත් එකතු වෙන්න දැන්ම Log වෙන්න. හෝ Geek කෙනෙක් වෙන්න