සුපිරිම YouTube video downloader එක.

මට නම් සුපිරිම youtube video downloader එක "4k video downloader" එක. හේතු-
සෑහෙන්න සරල ඒත් powerful video downloader එකක්.
YouTube playlist download කරන්න පුලුවන් වීම.
file එක වෙනමම convert කරන්න ඕනෙ නෑ.
ජනප්‍රිය formats (MP4, MKV, FLV, 3GP, MP3 ) වලින් download කරන්න පුලුවන් වීම.
වේගය.
video එකක subtitle එකක් තියනවනම් ඒකත් automatically download වෙන විදිහට සකසන්න පුලුවන් වීම.

data විශාල වශයෙන් ඉතුරු කරගන්න පොඩි trick එකක්..
ඔයාට search results වලින් එන video එක right click කරල "copy link address" කියන එකෙන් link එක copy කරල, 4K video downloader එකේ paste කරන්න. ඒකෙන් video එක ලොඩ් කරද්දී යන data ඉතුරු කරගන්න පුලුවන්.

ඔයාලත් දන්න මේ වගේ හොඳ video downloaders ගැන comment කරන්න.


Capture_2017_06_17_19_14_14_464
Capture_2017_06_17_19_14_50_708
Capture_2017_06_17_19_15_04_883
link for the direct download(just only 25mb) - http://softasm.net/uploadings/4K Video Downloader 3.6.2.1780 + Patch - softasm.com.rar!

ඔයත් එකතු වෙන්න දැන්ම Log වෙන්න. හෝ Geek කෙනෙක් වෙන්න