වැඩ්ඩේක් නම් මේකට උත්තර දෙන්න

rivindu
මගේ ෆෝන් එකක් තියෙනවා එක on වෙන්නෙත් නෑ මුකුත් නෑ මේක හදා ගන්න මට පොඩි help එකක් දෙන්න.
Rashmika
mokadda phone aka /mona karanna gihinda wada nathuwa giye..


Login or Register to post a comment.